Vals(Ezici Zincir)

Birçok yağlı tohum, bünyesinde patlatılması gereken büyük yağ hücreleri barındırır. Bu patlama, süregelen hazırlık operasyonlarındaki makinelere yardımcı olmakta ve sonuç olarak elde edilen yağ yüzdesinde iyileşmeler  gözlenmektedir. Dolayısıyla küspedeki yağ oranı da düşmektedir.

Vals(Ezici Zincir)