Hava Eleği

Tesise girecek hammaddelerin elenmesi işlemi bu makine vasıtası ile gerçekleştirilir. 4 katlı Flue sistemli elek yağlı tohumları, bitkisel artıklar ve tozlardan ayrıştırarak bu artıkların üretim hattına girmesini engeller. Elenmiş yağlı tohumlar bir aspiratör vasıtası ile emilir ve bir siklon-vakum kilidi mekanizması ile sıradaki makineye aktarılır.

Hava Eleği